11
9141

Ta Xuất Sơn Liền Vô Địch

Tên khác:
0/5 0 Đánh giá

Đọc truyện tranh Ta Xuất Sơn Liền Vô Địch Khổ tu mười năm, một đường tấn thăng đến Nguyên Anh, Lưu mực mới dám xuống núi lịch lãm, nhưng...... Ta mười tám tuổi mới đến Nguyên Anh, mà thế giới này tám tuổi liền có người phi thăng, thiên phú của ta thật sự là quá cùi bắp! Thế giới này thật đáng sợ, khắp nơi trên đất là đại lão ···

-- Xem thêm --