11
9141

Song Hùng Kỳ Hiệp

Tên khác:
0/5 0 Đánh giá

Đọc truyện tranh Song Hùng Kỳ Hiệp Một người thông minh xuất thân từ Ác Nhân Cốc. Một cao thủ từ Di Hoa Cung là biểu tượng chánh đạo. Một chánh một tà, từng là tình thâm nghĩa trọng nhưng lại quyết chiến một sống một còn: Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết.

-- Xem thêm --