11
9141

Somehow, I Started Living With A Neet Otaku Kunoichi

Tên khác: Neet Kunoichi to Nazeka Dousei Hajimemashita
0/5 0 Đánh giá

Đọc truyện tranh Somehow, I Started Living With A Neet Otaku Kunoichi Ờm thì, được Ninja cứu ngoài đường nhưng thế nào lại là NEET. Và thế là cho bé ở nhờ nhà luôn.

-- Xem thêm --